دیوار


فریاد می کشد حقیقت
از دهان زنی تنها
آن سوی تر از دیوار حایل.
دیوار حایلی که تو باشی اما
بلندتر از آنی
که حتی اگر برای افکار عمومی قلاب هم بگیریم
بتواند ببیند
حقیقتی را
که از دهان کودکی زخمی
فریاد می کشد!

۴ نظر:

 1. شما هم مگه شعر میگی؟

  پاسخحذف
 2. مگر عکس قحطی بود برادرجان.
  شبیه آخوندهایی تو عکس.

  پاسخحذف
 3. و اما جواب بده. همین خودت که پول نفتت و مالیات و خمس و زکاتت را میدهی موشک میخری و مجانی میدی به حماس تا آنها آتش بس را نقض کنند و جنگ را شروع کنند. بله - خودت را میگویم. مگر آنطرف دیوار حایل کودک نیست؟ یا کودکانشان زره پوشند؟ یا موشکهای دوستانت چشم بصیرت دارند و فقط روی سر صهیونیستهای بالغ(!) فرود می آیند؟ تو هم در این فجایع تقصیر داری.

  پاسخحذف
 4. A friend told me this place I have been looking for, I come, it turned out, I have not disappointed, good Blog!
  runescape money

  پاسخحذف